Module bàn 2 người RoyalElegance 1m5 AKN-W1402

3.048.200