Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Dưới đây là Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân tại Nội Thất Châu Á:

1. Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập:

  • Thông tin cá nhân thu thập bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email và thông tin về sản phẩm và dịch vụ.
  • Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ hoặc mua sản phẩm.

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:

  • Hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin về dịch vụ, xử lý đơn đặt hàng, gửi thông tin sản phẩm mới, sự kiện và quản lý tài khoản khách hàng.

3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin:

  • Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu từ khách hàng về việc xóa bỏ.

4. Địa Chỉ Quản Lý Thông Tin Cá Nhân:

  • Nội Thất Châu Á, Địa chỉ: 100 P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. Hotline: 0967649779.

5. Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân:

  • Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân qua email hoặc số điện thoại đã đặt hàng.

6. Cam Kết Bảo Mật:

  • Nội Thất Châu Á cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, sử dụng chúng chỉ nhằm mục đích cải thiện dịch vụ và giải quyết tranh chấp khi cần thiết.

Liên Hệ:

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và tiếp nhận mọi góp ý từ Quý khách hàng để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.